Chefsutveckling

Vi coachar chefer!

Vi utvecklar chefer på alla nivåer från gruppchefer ända upp till VD samt styrelseordförande, med vårt exklusiva chef-utvecklingsprogram kommer era chefer inte bara bli mer effektiva, de kommer även må bättre efter ett chef-utvecklingsprogram.

  • Bättre chef
  • tryggare i sina beslut
  • fokuserar på rätt saker
  • ledarförebilder

Praktiskt ledarskap

Vi går igenom med Era chefer grunderna för att lyckas med sitt chefskap, att gå från teori till att utföra chefskapet praktiskt!

  • Våga vara chef
  • att säga ifrån/till
  • Hur man ger beröm

Kontakta oss om du behöver hjälp med chefsutveckling, se våra kontaktuppgifter nedan.