Skydd & Säkerhet

Det systematiska skydds & säkerhetsarbetet skall ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det skall omfatta alla
fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för säkerheten.

 


 

Vi hjälper er att starta upp det systematiska skydds & säkerhetsarbetet och ger er de redskap ni behöver för att komma igång med skydds & säkerhetsarbetet i ert företag. Vi finns till hands och ser till att alla delar uppfylls enligt kraven från lagstiftaren och ni kan lugnt ägna er åt verksamheten medan vi tar fram de redskap som behövs för att komma igång med arbetet.

Allt vårt arbete anpassar vi speciellt till ert företag och de regler som gäller inom just er bransch och efter att uppstarten är klar skall det inte finnas anledning för Arbetsmiljöverket att ge kritik för att ni saknar delar i ert skydds & säkerhetsarbetet.

Utförande av HSE-arbete i Er verksamhet- våra Safety Officers, utför det praktiska arbetet med att vara ute i verksamheten för att med ett coachande förhållningssätt lyfta medarbetarna till att arbeta på ett säkrare sätt och följa de säkerhetsregler Ni fastställt.

Systematiskt arbetsmiljöarbete är lag enligt föreskriften SAM (AFS 2001:1) och gäller för alla arbetsgivare, oavsett storlek.